HOTARAREA NR. 87 / 2017

Privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 52/2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Somcuta Mare in cadrul Consiliului de Administratie al
Liceului Teoretic ’’Ioan Buteanu’’ Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta extraordinara, in data de 31.08.2017,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul primar al Orasului Somcuta Mare, domnul Buda Gheorghe Ioan, referatul de specialitate inaintat de Biroul Juridic si Administratie publica locala, prin care se motiveaza necesitatea si oportunitatea adoptarii prezentei hotarari,
Avizul Comisiei de administratie publica locala si juridica a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,
In temeiul prevederilor art. 96 alin. 1 lit. (c) din Legea nr. 1/2011 privind educatia nationala, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordin nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei–cadru de organizare si functionare a consiliilor de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar, Hotararea Consiliului Local nr. 52/2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Somcuta Mare in cadrul Consiliului de Administratie al Liceului Teoretic ,,Ioan Buteanu”’Somcuta Mare, Hotararea Consiliului Local nr. 68/2017 privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Indre Gavril reprezentant al Partidului Social Democrat, ca urmare a demisiei acestuia,
In baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. (d), alin. 6 lit. (a) pct. 1, art. 45 alin. 1, art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. b) ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adopta prezenta,
H O T A R A R E:
Art. 1. Se modifica art. 1 al Hotararii Consiliului Local nr. 52/2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Somcuta Mare in cadrul Consiliului de Administratie al Liceului Teoretic ,,Ioan Buteanu”’Somcuta Mare, prin inlocuirea domnului Indre Gavril, ca urmare a demisiei acestuia din functia de Consilier local, cu domnul Micle Valer.
Art. 2. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Liceului Teoretic ,,Ioan Buteanu’’ Somcuta Mare,
- Domnului Indre Gavril si domnului Micle Valer.


SOMCUTA MARE
31.08.2017


Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.