HOTARAREA NR. 85 / 2017

Privind aprobarea Listei de prioritati a solicitantilor indreptatiti la repartizarea cu titlu de inchiriere a unei locuinte sociale din proprietatea publica a Orasului Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 31.08.2017,
Având în vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul primar al Orasului Somcuta Mare, domnul Buda Gheorghe Ioan, referatul de specialitate inaintat de Compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,
Procesul verbal al Comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte sociale si formularilor de propuneri privind ordinea de prioritate si repartizarea acestora inregistrat cu nr. 7302/22.08.2017,
Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Somcuta Mare,
Tinand cont de prevederile Legii nr. 114/1996 a locuintei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 21 din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/2016, aprobata prin Hotararea de Guvern nr. 1275/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Consiliului Local nr. 21/2016 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea prioritatii in vedera acordarii locuintelor sociale,
In baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 lit. b, alin. 5 lit. a, art. 45 alin. 3 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:
Art. 1. Se aprobă Lista de prioritati a solicitantilor indreptatiti la repartizarea cu titlu de inchiriere, a unei locuinte sociale din proprietatea publica a Orasului Somcuta Mare, stabilita potrivit criteriilor aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. 21/2016, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Contestatiile cu privire la anexa aprobata prin prezenta hotarare, pot fi formulate in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 1275/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 3. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.


SOMCUTA MARE
31.08.2017

Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Somcuta Mare, str. Somes, nr. 17 ROMANIA
Tel. 0262/28.00.55, Fax 0262/28.10.80 JUDEŢUL MARAMUREŞ
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ORASUL SOMCUTA MARE
www.somcutamare.ro

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.