HOTARAREA NR. 70 / 2017

Privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 49/2016 privind constituirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 14.07.2017
Având în vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul primar al Orasului Somcuta Mare, Buda Gheorghe Ioan, referatul de specialitate inaintat de catre Biroul juridic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necsitatea adoptarii prezentei hotarari,
In temeiul Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, OG nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a Consiliilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
Hotararea Consiliului Local nr. 49/2016 privind constituirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, Hotararea Consiliului Local nr. 68/2017 privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Indre Gavril, reprezentant al Partidului Social Democart, ca urmare a demisiei acestuia, Hotararea 69/2017 privind validarea mandatului domnului Micle Valer, consilier local din partea Partidului Social Democrat,
In baza prevederilor art. 36 alin. 9, art. 45 alin. 1 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:
Art. 1. Incepand cu data prezentei se modifica art. 1 al Hotararii Consiliului nr. 49/2016 privind aprobarea componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Somcuta Mare, dupa cum urmeaza:

Comisia economico-financiara
Cotet Tamas Dionisie consilier local PSD
Butean Bogdan Vasile consilier local PSD
Grama Terezia Ildiko consilier local PSD
Maries Emil Gavril consilier local PMP
Titan Augustin Valer consilier local PNL

Comisia pentru probleme de amenajare a teritoriului si urbanism,
Butean Bogdan Vasile consilier local PSD
Luput Vasile Mircea consilier local PSD
Cioltea Dragomir consilier local PSD
Sasarman Elena Alexandra consilier local PNL
Alb Vasile Dorinel consilier local PMP


Comisia pentru agricultura, mediu si cadastru,
Cioltea Dragomir consilier local PSD
Nechita Vasile consilier local PSD
Cotet Tamas Dionisie consilier local PSD
Alb Vasile Dorinel consilier local PMP
Balmos Teodor consilier local PMP

Comisia pentru invatamant, cultura, tineret, sport si probleme sociale,
Grama Terezia Ildiko consilier local PSD
Luput Vasile Mircea consilier local PSD
Micle Valer consilier local PSD
Pop Elisabeta consilier local PER
Maries Emil Gavril consilier local PMP

Comisia de adminstratie publica locala si juridica.
Luput Vasile Mircea consilier local PSD
Micle Valer consilier local PSD
Nechita Vasile consilier local PSD
Sasarman Elena Alexanndra consilier local PNL
Vancea Gheorghe Dorin consilier local ALDE

Art. 2. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Compartimentui Resurse Umane din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.

SOMCUTA MARE
14.07.2017


Cvorum: 12 consilieri prezenti, Pentru 12 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.