HOTARAREA NR. 57 / 2017

Privind atribuirea denumirii de ,,Gheorghe Lazar”  Caminului Cultural din localitatea Ciolt, Oras Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta extraordinara, in data de 31.05.2017,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul Buda Gheorghe Ioan, primar al Orasului Somcuta Mare, referatul de specialitate prezentat de doamna Costin Corina - bibliotecar la Casa de cultura ,,Aurel Buteanu” Somcuta Mare, prin care se justifica necesitatea si oportunitatea adoptarii acestei hotarari,
Tinand cont de prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificarile si compeltarile ulterioare, Ordinul nr. 564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de functionare a comisiei de atribuire de denumiri judetene, respectiv a municipiului Bucuresti,
Hotararea Consiliului Local nr. 42/2017 privind efectuarea demersurilor necesare in vederea atribuirii unui nume Caminului cultural din localitatea Ciolt
Avizul Comisiei de atribuire de denumiri a Judetului Maramures, nr. 5201/AD/4/ 29 mai2017,
In baza prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 4, art. 45 alin. (1), art. 115 alin. b),
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:
Art. 1. Se aproba atribuirea denumirii de ,,Gheorghe Lazar” Caminului cultural din localitatea Ciolt, Oras Somcuta Mare.
Art. 2. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.

SOMCUTA MARE
31.05.2017

Cvorum: 11 consilieri prezenti, Pentru 11 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.