HOTARAREA NR. 53 / 2017

Privind stabilirea de taxe pentru utilizarea temporara a terenului sintetic de fotbal din localitatea Buciumi

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 27.04.2017,
Avand in proiectul de hotarare initiat de domnul primar Buda Gheorghe Ioan, referatul de specilitate inaintat de Serviciul Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea si oportunitatea adoptarii prezentei hotarari,
Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Somcuta Mare,
Tinand cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 868 alin. (2) din Noul Cod civil,
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare,
In baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit, b) art. 45 alin. (2) si art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:
Art. 1. In vederea utilizarii temporare a terenului sintetic de fotbal din localitatea Buciumi, se stabilesc urmatoarele taxe:
- 20 lei/ora in intervalul 08-20
- 50 lei/ora in intervalul 20-24.
Art. 2. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Compartimentului Sala de Sport din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.

SOMCUTA MARE
27.04.2017


Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.