Privind aprobarea dezmembrarii terenului in suprafata de 7107 mp, situat in loc. Somcuta Mare, apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, inscris in CF nr. 51444 pe nr. cad. 51444 Somcuta Mare

Citeşte mai mult

Privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.12.2015 al Orasului Somcuta Mare

Citeşte mai mult

Privind aprobarea constituirii Comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte sociale si formularilor de propuneri privind ordinea de prioritate si repartizarea acestora

Citeşte mai mult

Privind aprobarea cuantumului chiriei nominale pentru locuintele sociale aflate in proprietatea Orasului Somcuta Mare, domeniul public, in cazul chiriasilor care depasesc venitul mediu net lunar pe familie

Citeşte mai mult

Privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea prioritatii in vederea acordarii locuintelor sociale

Citeşte mai mult

Privind aprobarea procedurii de administrare a locuintelor sociale din Orasul Somcuta Mare

Citeşte mai mult

Privind completarea domeniului public al Orasului Somcuta Mare

Citeşte mai mult

Privind aprobarea Procedurii privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulente educationale si a numarului estimativ de beneficiari ai tichetelor sociale pentru copiii proveniti din familii defavorizate pe anul scolar 2015-2016

Citeşte mai mult

Privind aprobarea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ’’Reabilitare, modernizare si dotarea asezamantului cultural din localitatea Buciumi

Citeşte mai mult

Privind aprobarea scoaterii la inchiriere a spatiului, situat in localitatea Somcuta Mare, str. N. Balcescu, nr. 27

Citeşte mai mult

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.