Privind aprobarea modificarii si completarii Statului de functii al Primariei Orasului Somcuta Mare

Citeşte mai mult

Privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare

Citeşte mai mult

Privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare

Citeşte mai mult

Privind aprobarea realizarii demersurilor necesare in vederea amenajarii unui laborator de informatica in spatiile situate in Orasul Somcuta Mare, str. Republicii nr. 7

Citeşte mai mult

Privind repartizarea sumelor pe localitati pentru achizitia cantitatii de material (piatra) ce va fi utilizata pentru reparatia de drumuri in Orasul Somcuta Mare, cu localitatile componente si apartinatoare

Citeşte mai mult

Privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local in cadrul comisiilor de licitatie si receptie a lucrarilor ce se executa in Orasul Somcuta Mare

Citeşte mai mult

Privind aprobarea sumei destinata sprijinului financiar acordat din bugetul local al Orasului Somcuta Mare in anul 2016, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicata, cultelor din Orasul Somcuta Mare

Citeşte mai mult

Privind aprobarea Programului anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local al Orasului Somcuta Mare, pentru activitati nonprofit de interes general in domeniile cultura si sport, aferent anului 2016

Citeşte mai mult

Privind aprobarea dezmembrarii terenului in suprafata de 7107 mp, situat in loc. Somcuta Mare, apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, inscris in CF nr. 51444 pe nr. cad. 51444 Somcuta Mare

Citeşte mai mult

Privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.12.2015 al Orasului Somcuta Mare

Citeşte mai mult

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.