Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie

,,Modernizare drum comunal DC 64 Somcuta Mare’’

Citeşte mai mult

Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie

,,Reabilitare si Modernizare drum comunal DC 75 Buciumi-Hovrila-Buteasa’’

Citeşte mai mult

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie  

’’Reabilitare termica bloc de locuinte S+P+4E, bloc nr. 3, str. I. Buteanu

Citeşte mai mult

Privind modificarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017

pentru Aparatul de specialitate al Primarului Orasului Somcuta Mare

Citeşte mai mult

Privind aprobarea modificarii si completarii Statului de functii al Primariei Orasului Somcuta Mare 

Citeşte mai mult

privind aprobarea “Ghidului solicitantilor pentru acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local in baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general in domeniul cultural”

Citeşte mai mult

privind aprobarea “Ghidului solicitantilor pentru acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local in baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general in domeniul sportului”

Citeşte mai mult

Privind aprobarea procedurii de acordare a scutirilor de la plata impozitului pe cladiri, datorat bugetului local al Orasului Somcuta Mare, conform art. 456 alin. (2) lit. a), i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

Citeşte mai mult

privind stabilirea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii în domeniul edilitar-gospodăresc, ordinii, curăţeniei şi igienei publice, a circulaţiei rutiere în Orasul Somcuta Mare 

Citeşte mai mult

Privind Reteaua scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Orasului Somcuta Mare, pentru anul scolar 2017-2018

Citeşte mai mult

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.