Privind aprobarea ,,Initierii procedurii de inchiriere a pasunilor disponibile aflate in

proprietatea Orasului Somcuta Mare''

Citeşte mai mult

Privind efectuarea demersurilor necesare in vedera atribuirii unui nume

Caminului Cultural din localitatea Ciolt

Citeşte mai mult

Privind insusirea documentatiei cadastrale pentru terenul in suprafata de 1500 mp, situat in localitatea Somcuta Mare, str. Republicii, nr. 7, Oras Somcuta Mare

Citeşte mai mult

Privind insusirea documentatiei cadastrale pentru terenul in suprafata de 1573 mp, situat in localitatea Somcuta Mare, str. Targului, Oras Somcuta Mare

Citeşte mai mult

Privind aprobarea demembrarii terenului apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, teren inscris in CF 2237 Somcuta Mare, nr. top/ 1765/307/2/2

Citeşte mai mult

Privind aprobarea Regulamentului de inchiriere a terenurilor proprietate publica sau privata apartinand Orasului Somcuta Mare, avand categoria de folosinta ,,pajiste”

Citeşte mai mult

Privind aprobarea completarii suprafetei inchiriate si incheierea unui act aditional la contractul nr. 5234/2014, incheiat intre Orasul Somcuta Mare si Asociatia Agricultorilor si Crescatorilor de Animale Finteusu Mare, cu sediul in localitatea Finteusu Mare, nr. 39, CUI 33084300

Citeşte mai mult

privind aprobarea Registrului local al spatiilor verzi amplasate in

intravilanul Orasului Somcuta Mare

Citeşte mai mult

privind efectuarea demersurilor necesare in vederea transmiterii dreptului de proprietate asupra imobilelor situate in Somcuta Mare, str. N. Balcescu, nr. 7B, din domeniul public al statului

in domeniul public al Orasului Somcuta Mare

Citeşte mai mult

Privind aprobarea Programului anual al finantarilor nerambursabile de la

bugetul local al Orasului Somcuta Mare, pentru activitati nonprofit de interes general

in domeniile cultura si sport, aferent anului 2017

Citeşte mai mult

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.