Anunt vanzare teren 11.05.2015

Nr. 3361/08.05.2015

Dosar nr. 12/ G / 2015

PROCES-VERBAL DE AFISARE

Incheiat astazi 08.05.2015, cu ocazia afisarii anuntului de vanzare a terenului in suprafata de 104.500 mp, teren apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, inscris in CF 51678 Somcuta Mare nr. cadastral 51678, in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 57/2015 si a Hotararii Consiliului Local nr. 53/2015 privind aprobarea Regulamentului privind vanzarea bunurilor imobile din proprietatea privata a Orasului Somcuta Mare

SECRETAR

TOMA ALIN FLORIN

A N U N T

Primaria Orasului Somcuta Mare organizeaza licitatie publica cu strigare in vederea vanzarii unui teren in suprafata de 104.500 mp situat in intravilanul Orasului Somcuta Mare, proprietate Privata a Orasului Somcuta Mare, in data de 26.05.2015. Depunerea documentelor se va face pana in data de 26.05.2015 ora 10.00 la Registratura Primariei Orasului Somcuta Mare. Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la sediul Primariei Orasului Somcuta Mare, Birou Juridic si Administratie Publica Locala.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Primaria Orasului Somcuta Mare, str. Somes, nr. 17, jud. Maramures, tel 0262/280055, fax. 0262/281080.

PRIMAR

TALPOS FLORIN VASILE

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.