Anunţ de participare - cultura, sport

Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultura, sport pe anul 2018

Orașul Șomcuta Mare, Cod fiscal: 3694829, cu sediul în Loc. Șomcuta Mare, strada Someş nr. 17, judeţul Maramureş, Telefon: 0262 – 280055, Fax: 0262 – 281080, E-mail: primaria.somcutamare@gmail.com, invită persoanele fizice si juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile si fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferta in scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, sport.

            Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultura, sport pe anul 2018 este prevăzuta de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general de Orașul Somcuta Mare.

Finanţările nerambursabile se acordă conform H.C.L. nr. 4/25.01.2018 a Oraşului Şomcuta Mare pentru următoarele domenii:

Programe / proiecte culturale 100.000 lei

Programe / proiecte sportive 80.000lei

Sursa de finanţare a contractului: bugetul local al Orașului Șomcuta Mare.

Durata proiectelor: de la data semnării contractelor până la data de 20 decembrie 2018.

Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect va fi postată pe site-ul www.somcutamare.ro si va fi afișată la sediul Orașului Șomcuta Mare.

Informaţii si clarificări cu privire la documente: Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul Orașului Șomcuta Mare.

Autoritatea finanţatoare Oraşul Şomcuta Mare reduce termenul de depunere a solicitărilor pentru acest domeniu, de la 30 de zile la 15 zile, potrivit prevederilor art. 20 alin. 2 al Legii nr. 350/2005.

Motivaţia reducerii termenului este următoarea: accelerarea procedurii de selecţie se datorează necesităţii de demarare a proiectelor asociaţiilor, fundaţiilor şi instituţiilor publice din Oraşul Şomcuta Mare care solicită finanţare de la bugetul local.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 02.03.2018, ora 14.00.

Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Șomcuta Mare, str. Someș, nr. 17, la secretariatul Primăriei Oraşului Şomcuta Mare, cam. 3.

Data, ora si locul deschiderii propunerilor de proiect: 05.03.2018, ora 10.00, Sala de ședinte a Primariei Orașului Șomcuta Mare.

Evaluarea și selecţia proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare, în perioada 06.03.2018– 09.03.2018, lista finală a beneficiarilor finanţării nerambursabile urmând a fi aprobată prin hotărâre a Consiliului Local al Oraşului Şomcuta Mare.

Anuntul de participare a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea a VI-a nr. 23 din data de 07.02.2018.

 

PRIMAR: BUDA GHEORGHE IOAN        

 

Cick aici pentru a descarca anuntul de participare

Cick aici pentru a descarca ghidul pentru sport

Cick aici pentru a descarca ghidul pentru cultura

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.