Anunţ de participare

Depunere oferte in scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, sport.

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Orașul Șomcuta Mare invită persoanele fizice si juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile si fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferta in scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, sport.

Finanţările nerambursabile se acordă conform H.C.L. nr. 26/29.02.2016 a Oraşului Şomcuta Mare pentru următoarele domenii:

  Nr. Crt       Domeniul pentru care se alocă suma de la bugetul local pe anul 2016       Suma - lei  
1   Programe / proiecte culturale 80.000
2   Programe / proiecte sportive 50.000


Denumirea autorității finanţatoare: Oraşul Şomcuta Mare
Cod fiscal: 3694829
Adresa: Șomcuta Mare, strada Someş nr. 17, judeţul Maramureş
Telefon: 0262 - 280055
Fax: 0262 – 281080
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură, sport pe anul 2016 este prevăzuta de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general de Orașul Somcuta Mare.

Sursa de finanţare a contractului: bugetul local al Orașului Șomcuta Mare.
Durata proiectelor : de la data semnării contractelor până la data de 15 decembrie 2016.

Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect va fi postată pe site-ul www.somcutamare.ro si va fi afișată la sediul Orașului Șomcuta Mare. 

Informaţii si clarificări cu privire la documente: Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul Orașului Șomcuta Mare.

Autoritatea finanţatoare Oraşul Şomcuta Mare reduce termenul de depunere a solicitărilor pentru acest domeniu, de la 30 de zile la 15 zile.
Motivaţia reducerii termenului este următoarea: accelerarea procedurii de selecţie se datorează necesităţii de demarare a proiectelor asociaţiilor, fundaţiilor şi instituţiilor publice din Oraşul Şomcuta Mare care solicită finanţare de la bugetul local.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 01.04.2016, ora 15.00.

Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Șomcuta Mare, str. Someș, nr. 17, la secretariatul Primăriei Oraşului Şomcuta Mare, cam. 3.

Data, ora si locul deschiderii propunerilor de proiect: 04.04.2016, ora 10.00, Sala de ședinte a Primariei Orașului Șomcuta Mare.

Evaluarea si selecţia proiectelor in vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisiile de evaluare, în perioada 05.04.2016 - 15.04.2016.

Data transmiterii anunţului de participare către MONITORUL OFICIAL R.A. : 11.03.2016.

Anunțul a fost validat, înregistrat si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 50/14.03.2016.

PRIMAR
TALPOŞ FLORIN VASILE

GHIDUL SOLICITANŢILOR

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.