Anunt vanzare

Privind organizarea licitației publice de vânzare a terenului în suprafață de 1080 mp, situat în orașul Șomcuta Mare, CF 53175 Șomcuta Mare, nr. cad. 53175

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Orașul Șomcuta Mare, str. Someș, nr. 17, oraș Șomcuta Mare, județul Maramureș,  cod fiscal: 3694829,  telefon: 0262/28.00.55, fax: 0262/28.10.80,

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică:

Teren intravilan, CF nr. 53175 Șomcuta Mare, nr. cad. 53175, în suprafață de 1080 mp, care aparține domeniului privat al Orașului Șomcuta Mare, situat în orașul Șomcuta Mare.

Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G. 57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 81/26.08.2021.

3. Informatii privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: se obţine de la Primăria Orașului Șomcuta Mare.

3.2 Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituției, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire:

Biroul Venituri din cadrul Primăriei Orașului Șomcuta Mare, telefon : 0262/28.00.55.

3.2 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019:

50 de lei, se achită cu numerar la casieria Primăriei Orașului Șomcuta Mare.

3.3 Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 10.11.2021, ora 12:00.

4. Informații privind ofertele:

4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 24.11.2021, ora 12:00.

4.2  Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Primăria Orașului Șomcuta Mare, str. Someș, nr. 17, județul Maramureș.

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

1 exemplar.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 25.11.2021, ora 14:00, la sediul Primăriei Orașului Șomcuta Mare, str. Someș, nr. 17, județul Maramureș.

6. Denumire, adresă, nr.telefon ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute:

Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Maramureș, județul Maramureș, Mun. Baia Mare, Palatul Justiţiei, Bd. Republicii nr. 2A, Telefon:  0262-218235 – 40, interioare 203, 230, Fax: 0262 – 218209, E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate: 29.10.2021

 

PRIMAR

BUDA GHEORGHE IOAN

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.