Privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral in campania electorala pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale din 5 iunie 2016.

Citeşte mai mult

Anunt selectie parteneri POCU (Program Operational Capital Uman) 2014 - 2020

Citeşte mai mult

Orașul Șomcuta Mare invită unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, să depună cereri in vederea alocarii sprijinului financiar alocat din bugetul local al orasului Somcuta Mare.

Citeşte mai mult

Depunere oferte in scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, sport.

Citeşte mai mult

Primaria Orasului Somcuta Mare, cu sediul in Somcuta Mare, str. Somes, nr. 17, organizează concurs de promovare pentru urmatoarea funcţie publica de conducere vacantă:

Citeşte mai mult

Primaria Orasului Somcuta Mare, cu sediul in Somcuta Mare, str. Somes, nr. 17, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă

Citeşte mai mult

Actele administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Citeşte mai mult

Având în vedere intrarea în vigoare a Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal.

Citeşte mai mult

Anunt pentru comunicarea prin publicitate emitere acte administrativ fiscale

Citeşte mai mult

Primăria Orașului Șomcuta Mare, organizează concurs de ocupare pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante după cum urmează:

Citeşte mai mult

Lista preemptorilor în vederea exercitării dreptului de preempţiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferinţă

Citeşte mai mult

Anunţ pentru comunicarea prin publicitate emitere administrative fiscal

Citeşte mai mult

Anunţ de participare pentru acordarea de finanţări nerambursabile în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general pe anul 2015

Citeşte mai mult

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.