Bugetul de venituri si cheltuieli

Proiectul bugetului de venituri si cheluieli pentru anul 2017 al Orasului Somcuta Mare