Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ,,Reabilitare si Modernizare drum comunal DC 75 Buciumi-Hovrila-Buteasa’’

Citeşte mai mult

Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ,,Modernizare drum comunal DC 64 Somcuta Mare’’

Citeşte mai mult

Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie Extindere retea de alimentare cu apa in sistem centralizat a localitatii Valenii Somcutei din Orasul Somcuta Mare

Citeşte mai mult

Privind aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investitie ,,Teren de fotbal Scoala cu clasele I-VIII Buciumi”

Citeşte mai mult

Privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare

Citeşte mai mult

Privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitii: ,,Reabilitare si modernizare DC75 Buciumi-Hovrila-Buteasa, Oras Somcuta Mare”

Citeşte mai mult

Privind aprobarea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ’’Reabilitare si modernizare DC75 Buciumi-Hovrila-Buteasa, Oras Somcuta Mare

Citeşte mai mult

Privind aprobarea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ,,Alimentare cu apa in localitatea Finteusu Mare – rest de executat’’

Citeşte mai mult

Privind aprobarea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ,,Alimentare cu apa in localitatea Ciolt’’

Citeşte mai mult

Privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 822/2009 incheiat intre Orasul Somcuta Mare si SC BUCIUMANA SRL - Buciumi

Citeşte mai mult