Privind aprobarea DALI opentru obiectivul de investitie Modernizare strazi in Orasul Somcuta Mare, jud. Maramures

Citeşte mai mult

Privind atribuirea denumirii de ,,Gheorghe Lazar”  Caminului Cultural din localitatea Ciolt, Oras Somcuta Mare

Citeşte mai mult

Privind aprobarea finantarilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2017 pentru activitati nonprofit de interes general, in domeniul cultural, acordate in baza Legii nr. 350/2005 si a Ghidului solicitantilor

Citeşte mai mult

Privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare

Citeşte mai mult

Privind  identificare cu date de carte funciara a imobilului teren in suprafata de 1500 mp, situat in localitatea Somcuta Mare, str. Republicii, nr. 7, Oras Somcuta Mare

Citeşte mai mult

Privind stabilirea de taxe pentru utilizarea temporara a terenului sintetic de fotbal din localitatea Buciumi

Citeşte mai mult

Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ,,Reconversia terenurilor degradate si abandonate in zone de agrement si recreere; spatii publice de revitalizare a coeziunii sociale in Orasul Somcuta Mare

Citeşte mai mult

Privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute catre S.C. E.ON GAZ DISTRIBUTIE S.A. a suprafetei necesare pentru amplasarea ,,Sistem de protectie catodica pentru conductele de gaze naturale si bransament electric pentru reteaua de gaze naturale din otel, din localitatea Valenii Somcutei’’

Citeşte mai mult

Privind aprobarea Documentatiei de atribuire a contractului avand ca obiect

Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, partea de sud a judetului cuprinzand:

LOT 1 : Zona 1 Sirbi si LOT 2 : Zona 4 Targu Lapus

Citeşte mai mult

Privind aprobarea modificarii ,,Regulamentului Serviciului de Salubrizare”

pentru Judetul Maramures si de adoptare a formei consolidate a acestuia

Citeşte mai mult