privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 44,2 mp din imobilul situat pe str. N. Balcescu, nr. 23, apartinand domeniului public al Orașului Somcuta Mare, Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures

Citeşte mai mult

Privind efectuarea demersurilor necesare in vederea transmiterii dreptului de proprietate asupra imobilului situat in localitatea Somcuta Mare, str. Somes, nr. 8, administrat de (Ministerul Finantelor Publice) D.G.R.F.P. Cluj Napoca din domeniul public al statului in domeniul public al Orasului Somcuta Mare

Citeşte mai mult

Privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 67/2015 privind indreptarea unei erori materiale din cadrul Hotararii Consiliului Local nr. 24/2006 privind aprobarea concesionarii prin incredintare directa a terenului apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, domnului COSTIN IONEL proprietar al garajului situat pe str. Republicii, (in spatele blocului nr. 9), loc. Somcuta Mare

Citeşte mai mult

Privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare

Citeşte mai mult

Privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii ,,C.N.I.” SA, a amplasamentului situat in Orasul Somcuta Mare, sat Buteasa si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiecivului de investitii ,,Reabilitarea, modernizarea  dotarea si extinderea asezamantului cultural din localitatea Buteasa, Oras Somcuta Mare, judet Maramures”

Citeşte mai mult

Privind aprobarea scoaterii la inchiriere a spatiului, situat in localitatea Somcuta Mare, str. N. Balcescu, nr. 27

Citeşte mai mult

Privind aprobarea scoaterii la inchiriere a spatiului, situat in localitatea Somcuta Mare, str. Somes, nr. 8

Citeşte mai mult

Privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de inchiriere nr. 5720/2014, incheiat intre Orasul Somcuta Mare si Asociatia Crescatorilor de Animale Poiana MATD, cu sediul in localitatea Somcuta Mare, str. Cornului, nr. 7, CUI 31625786

Citeşte mai mult

Privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de inchiriere nr. 5023/2014, incheiat intre Orasul Somcuta Mare si Asociatia Crescatorilor de Animale Poiana MATD, cu sediul in localitatea Somcuta Mare, str. Cornului, nr. 7, CUI 31625786

Citeşte mai mult

Privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de inchiriere nr. 4988/2014, incheiat intre Orasul Somcuta Mare si Asociatia Crescatorilor de Animale Poiana MATD, cu sediul in localitatea Somcuta Mare, str. Cornului, nr. 7, CUI 31625786

Citeşte mai mult