Privind aprobarea finantarilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2015 pentru activitati nonprofit de interes general, in domeniul sport, acordate in baza Legii nr. 350/2005 si a Ghidului solicitantilor

Citeşte mai mult

Privind stabilirea modalitatii de realizare a investitiilor ce se desfasoara la Liceul teoretic ,,Ioan Buteanu” Somcuta Mare

Citeşte mai mult

Privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare

Citeşte mai mult

Privind insusirea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ,,Sistematizare verticala a spatiului din jurul blocurilor destinate locuintelor sociale”, situate in localitatea Somcuta Mare, str. Postei

Citeşte mai mult

Privind aprobarea listelor de cantitati pentru realizarea lucrarii de amenajare a unui teren in suprafata de 2.276 mp, situat in localitatea Finteusu Mare, apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare

Citeşte mai mult

privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere datorate bugetului local al Orasului Somcuta Mare de catre persoanele fizice si persoanele juridice

Citeşte mai mult

Privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 116/2014 privind  acordarea normei de hrană personalului din cadrul Compartimentului Poliţie Locala al Primariei Orasului Somcuta Mare

Citeşte mai mult

privind aprobarea listei definitive de repartizare a locuintelor realizate prin Programul de construire de locuinte destinate inchirierii realizate prin ANL, situate in localitatea Somcuta Mare, str. Targului, nr. 7C

Citeşte mai mult

privind aprobarea listei de prioritati cu persoanele care au acces la locuintele realizate prin Programul de construire de locuinte destinate inchirierii realizate prin ANL in Orasul Somcuta Mare, str. Targului, nr. 7C

Citeşte mai mult

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru realizarea obiectivului ,,ZONA MIXTA DE LOCUINTE SI SERVICII”, in localitatea Finteusu Mare, zona ,,La Padure” Oras Somcuta Mare

Citeşte mai mult