Privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local ce vor fi prestate in anul 2016 de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 privind asigurarea venitului minim garantat

Citeşte mai mult

Privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare al Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor(SMID),județul Maramures ,a Regulamentului serviciului de salubrizare pentru județul Maramureș si a Caietului de sarcini privind delegarea serviciului in zona de colectare Sirbi

Citeşte mai mult

Privind aprobarea Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie si indicatorii indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitie ’’Extindere, reabilitare si modernizare Liceu Teoretic Ioan Buteanu - Somcuta Mare”

Citeşte mai mult

Privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie si indicatorii indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitie ’’Extindere si modernizare Gradinita cu Program Prelungit nr. 1 – Somcuta Mare”

Citeşte mai mult

privind aprobarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare, pe anul 2016

Citeşte mai mult

Privind aprobarea excedentului bugetar pe anul 2015

Citeşte mai mult

Privind aprobarea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ’’Reabilitare, modernizare si dotarea asezamantului cultural din localitatea Finteusu Mare”

Citeşte mai mult

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investitie ,,Reabilitarea, modernizarea si dotarea asezamantului cultural din localitatea Finteusu Mare”

Citeşte mai mult

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investitie ,,Reabilitarea, modernizarea si dotarea asezamantului cultural din localitatea Buciumi”

Citeşte mai mult

Privind Reteaua scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Orasului Somcuta Mare, pentru anul scolar 2016-2017

Citeşte mai mult