Privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 3518/2011 incheiat intre
Orasul Somcuta Mare si SC RCS&RDS SA

Citeşte mai mult

Privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare

Citeşte mai mult

Privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 30.06.2017 al
Primariei Orasului Somcuta Mare

Citeşte mai mult

Privind aprobarea coeficientiilor de salarizare pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare

Citeşte mai mult

Privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitii:
Modernizarea, reabilitarea si eficientizarea energetica a sistemului de iluminat public in localitatile apartinatoare UAT Oras Somcuta Mare

Citeşte mai mult

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investitie
,,Modernizarea, reabilitarea, extinderea si eficientizarea energetica a sistemului de iluminat public in localitatile apartinatoare UAT Oras Somcuta Mare’’

Citeşte mai mult

Privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere nr. 5300/2011 si 5301/2011  incheiat intre Orasul Somcuta Mare si S.C. GHITTA A.D COMERCIAL S.R.L.

Citeşte mai mult

Privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere nr. 5005/2014 incheiat intre
Orasul Somcuta Mare si S.C. DOLHA CAD PROJECTING S.R.L.

Citeşte mai mult

Privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 49/2016 privind constituirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare

Citeşte mai mult

Privind validarea mandatului domnului MICLE VALER consilier local din partea
Partidului Social Democrat

Citeşte mai mult