Privind insusirea documentatiei cadastrale pentru imobilele teren si cladire, situate in localitatea
Somcuta Mare str. Republicii, nr. 5, Oras Somcuta Mare

Citeşte mai mult

Privind aprobarea preluarii in domeniul public al Orasului Somcuta Mare a unui
imobil teren din domeniul public al statului

Citeşte mai mult

Privind aprobarea proiectului tehnic al obiectivului de investitie
,,Extindere sistem de supraveghere video in localitatile apartinatoare Orasului Somcuta Mare”

Citeşte mai mult

Privind aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investitie
,, Bloc de locuinte sociale cu 32 apartamente in Orasul Somcuta Mare, jud. Maramures’’

Citeşte mai mult

privind stabilirea chiriei pentru locuintele realizate prin Programul de construire de locuinte pentru tineri destinate inchirierii realizate de ANL, situate in localitatea
Somcuta Mare, str. Targului, nr. 7C

Citeşte mai mult

Privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 10661/19.11.2012 incheiat intre
Orasul Somcuta Mare si doamna Zegrean Zorica Edita

Citeşte mai mult

Privind aprobarea bugetarii multianuale a achizitiei de
Servicii de deszapezire pentru sezonul rece 01.11.2017 – 31.03.2018
pe raza Orasului Somcuta Mare

Citeşte mai mult

Privind aprobarea bugetarii multianuale a achizitiei de
Servicii de mentenanta pentru centralele termice si iscirizarea lor, din imobilele apartinand
Orasului Somcuta Mare

Citeşte mai mult

Privind aprobarea bugetarii multianuale a achizitiei de servicii:
Evaluare patrimoniu UAT Oras Somcuta Mare

Citeşte mai mult

Privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 30.09.2017 al
Primariei Orasului Somcuta Mare

Citeşte mai mult