Privind aprobarea actului aditional la contractul de inchiriere nr. 2265/2009, incheiat intre

Orasul Somcuta Mare si SC RACIDO PROD COM SRL – Baia Mare, cu sediul in loc

alitatea Baia Mare, bd. Unirii, nr. 53, CUI 7716016

Citeşte mai mult

Privind aprobarea actului aditional la contractul de inchiriere nr. 2457/2009, incheiat intre Orasul Somcuta Mare si IF POP ANA PESTICIDE – Somcuta Mare, CUI 16418299

Citeşte mai mult

Privind aprobarea proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie

’’Reabilitare si modernizare Gradinita cu program Prelungit, nr. 1,

Oras Somcuta Mare, jud. Maramures

Citeşte mai mult

Privind aprobarea proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie

’’Reabilitare si modernizare Liceul Teoretic Ioan Buteanu, Oras Somcuta Mare, jud. Maramures

Citeşte mai mult

Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ,,Extindere retea de alimentare cu apa in sistem centralizat a localitatii Valenii Somcutei din Orasul Somcuta Mare”

Citeşte mai mult

Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie

,,Modernizare drum comunal DC 64 Somcuta Mare’’

Citeşte mai mult

Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie

,,Reabilitare si Modernizare drum comunal DC 75 Buciumi-Hovrila-Buteasa’’

Citeşte mai mult

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie  

’’Reabilitare termica bloc de locuinte S+P+4E, bloc nr. 3, str. I. Buteanu

Citeşte mai mult

Privind modificarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017

pentru Aparatul de specialitate al Primarului Orasului Somcuta Mare

Citeşte mai mult

Privind aprobarea modificarii si completarii Statului de functii al Primariei Orasului Somcuta Mare 

Citeşte mai mult