Privind aprobarea Regulamentului de inchiriere a terenurilor proprietate publica sau privata apartinand Orasului Somcuta Mare, avand categoria de folosinta ,,pajiste”

Citeşte mai mult

Privind aprobarea completarii suprafetei inchiriate si incheierea unui act aditional la contractul nr. 5234/2014, incheiat intre Orasul Somcuta Mare si Asociatia Agricultorilor si Crescatorilor de Animale Finteusu Mare, cu sediul in localitatea Finteusu Mare, nr. 39, CUI 33084300

Citeşte mai mult

privind aprobarea Registrului local al spatiilor verzi amplasate in

intravilanul Orasului Somcuta Mare

Citeşte mai mult

privind efectuarea demersurilor necesare in vederea transmiterii dreptului de proprietate asupra imobilelor situate in Somcuta Mare, str. N. Balcescu, nr. 7B, din domeniul public al statului

in domeniul public al Orasului Somcuta Mare

Citeşte mai mult

Privind aprobarea Programului anual al finantarilor nerambursabile de la

bugetul local al Orasului Somcuta Mare, pentru activitati nonprofit de interes general

in domeniile cultura si sport, aferent anului 2017

Citeşte mai mult

Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie

,,Alimentare cu apa in localitatea Finteusu Mare, judetul Maramures – rest de executat”

Citeşte mai mult

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie

’’Modernizare strazi in Orasul Somcuta Mare, jud. Maramures

Citeşte mai mult

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie

’’Extindere Scoala Gimnaziala nr. 2 in Orasul Somcuta Mare,

jud. Maramures”

Citeşte mai mult

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie

’’Reabilitare si modernizare Scoala Primara loc. Codru Butesii, Orasul Somcuta Mare,

jud. Maramures”

Citeşte mai mult

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie

’’Reabilitare si modernizare Scoala Primara loc. Ciolt, Orasul Somcuta Mare, jud. Maramures”

Citeşte mai mult