Privind aprobarea modificarii Statului de functii al Primariei Orasului Somcuta Mare

Citeşte mai mult

Privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.03.2017 al

Primariei Orasului Somcuta Mare

Citeşte mai mult

Privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare

Citeşte mai mult

Privind aprobarea finantarilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2017 pentru

activitati nonprofit de interes general, in domeniul sport, acordate in baza

Legii nr. 350/2005 si a Ghidului solicitantilor

Citeşte mai mult

Privind stabilirea pretului de pornire la licitatia de inchiriere a terenurilor avand categoria de folosinta ,,pajiste”, apartinand Orasului Somcuta Mare

Citeşte mai mult

Privind aprobarea ,,Initierii procedurii de inchiriere a pasunilor disponibile aflate in

proprietatea Orasului Somcuta Mare''

Citeşte mai mult

Privind efectuarea demersurilor necesare in vedera atribuirii unui nume

Caminului Cultural din localitatea Ciolt

Citeşte mai mult

Privind insusirea documentatiei cadastrale pentru terenul in suprafata de 1500 mp, situat in localitatea Somcuta Mare, str. Republicii, nr. 7, Oras Somcuta Mare

Citeşte mai mult

Privind insusirea documentatiei cadastrale pentru terenul in suprafata de 1573 mp, situat in localitatea Somcuta Mare, str. Targului, Oras Somcuta Mare

Citeşte mai mult

Privind aprobarea demembrarii terenului apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, teren inscris in CF 2237 Somcuta Mare, nr. top/ 1765/307/2/2

Citeşte mai mult