Privind aprobarea bugetarii multianuale a achizitiei de servicii:
Organizare foc de artificii aniversar 2017-2018

Citeşte mai mult

Privind aprobarea bugetarii multianuale a achizitiei de servicii:
Elaborare documentatie tehnica pentru intocmirea unui proiect tehnic unitar pentru construire de garaje pe terenul concesionat apartinand Orasului Somcuta Mare

Citeşte mai mult

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2018

Citeşte mai mult

Privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare

Citeşte mai mult

Privind constituirea comisiei speciale pentru actualizarea inventarului bunurilor apartinand
domeniului public si privat al Orasului Somcuta Mare

Citeşte mai mult

Privind aprobarea completarii listei bunurilor predate catre SC VITAL SA,
potrivit prevederilor contractului de delegare de gestiune

Citeşte mai mult

Privind completarea domeniului public al Orasului Somcuta Mare cu obiectivul
de investitie ,,Extindere retea de alimentare cu apa in sistem centralizat a localitatii Valenii Somcutei

Citeşte mai mult

Privind aprobarea Proiectului tehnic al obiectivului de investitie
,,Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte nr. 3,
str. Ioan Buteanu, nr. 7, Oras Somcuta Mare

Citeşte mai mult

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai obiectivului de investitie
’’Reabilitare si modernizare Scoala Primara loc. Codru Butesii, Orasul Somcuta Mare,
jud. Maramures”

Citeşte mai mult

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai obiectivului de investitie
’’Reabilitare si modernizare Scoala Primara loc. Ciolt, Orasul Somcuta Mare, jud. Maramures”

Citeşte mai mult