Privind aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investitie "Teren de fotbal Scoala cu clasele I-VIII Buciumi"

Citeşte mai mult

Privind aprobarea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ’’Reabilitare strazi in localitatea Ciolt”

Citeşte mai mult

What makes this more than just shyness is when those fears cause you to avoid healthy socializing situations altogether. Those with social phobia often live with two or more of the following issues: Benzodiazepines have five short-term medical uses: anxiety relief, sleeping aid, muscle relaxant
Privind aprobarea finantarilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2016 pentru activitati nonprofit de interes general, in domeniul cultural, acordate in baza Legii nr. 350/2005 si a Ghidului solicitantilor

Citeşte mai mult

anti-seizure and pre-operative (amnesiac) uses. They are sometimes inappropriately prescribed for depression, but they are themselves central nervous system depressants. order cheap generic xenical 120mg What makes this more than just shyness is when those fears cause you to avoid healthy socializing situations altogether. Those with social phobia often live with two or more of the following issues: What makes this more than just shyness is when those fears cause you to avoid healthy socializing situations altogether. Those with social phobia often live with two or more of the following issues:, Benzodiazepines have five short-term medical uses: anxiety relief
Privind atribuirea in folosinta gratuita, Bisericii Greco Catolice Somcuta Mare, a terenului in suprafata de 500 mp, situat in Orasul Somcuta Mare, teren inscris in CF nr. 51444 Somcuta Mare, nr. cad. 51919

Citeşte mai mult

sleeping aid, muscle relaxant, anti-seizure and pre-operative (amnesiac) uses. They are sometimes inappropriately prescribed for depression
Privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute catre S.C. E.ON GAZ DISTRIBUTIE S.A. a suprafetei necesare pentru amplasarea ,,Sistem de protectie catodica pentru conductele de gaze naturale si bransament electric pentru reteaua de gaze naturale din otel, intercomunala Buciumi – Hovrila’’

Citeşte mai mult

but they are themselves central nervous system depressants. Benzodiazepines have five short-term medical uses: anxiety relief, sleeping aid, muscle relaxant
Privind aprobarea finantarilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2016 pentru activitati nonprofit de interes general, in domeniul sport, acordate in baza Legii nr. 350/2005 si a Ghidului solicitantilor

Citeşte mai mult

anti-seizure and pre-operative (amnesiac) uses. They are sometimes inappropriately prescribed for depression, but they are themselves central nervous system depressants. Our Areas of Expertise buy alprazolam medication for anxiety Our Areas of Expertise Interpreting Scores: How to know if you may need help:
Privind aprobarea plafonului pentru publicarea debitorilor care inregistreaza obligatii de plata restante, fata de bugetul local al Orasului Somcuta Mare

Citeşte mai mult

Privind modificarea hotararii Consiliului Local nr 110/2015 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2016

Citeşte mai mult

Privind aprobarea efectuarii de lucrari de imprejmuire pentru obiectivul de investitie ,,Reparatii curente la Camin Cultural Hovrila si imprejmuire la strada”

Citeşte mai mult

Privind aprobarea Regulamentului de desfasurare a activitatilor economice in zonele publice din Orasul Somcuta Mare

Citeşte mai mult