Privind aprobarea Documentatiei de atribuire a contractului avand ca obiect

Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, partea de sud a judetului cuprinzand:

LOT 1 : Zona 1 Sirbi si LOT 2 : Zona 4 Targu Lapus

Citeşte mai mult

Privind aprobarea modificarii ,,Regulamentului Serviciului de Salubrizare”

pentru Judetul Maramures si de adoptare a formei consolidate a acestuia

Citeşte mai mult

Privind aprobarea modificarii Statului de functii al Primariei Orasului Somcuta Mare

Citeşte mai mult

Privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.03.2017 al

Primariei Orasului Somcuta Mare

Citeşte mai mult