Privind aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investitie "Teren de fotbal Scoala cu clasele I-VIII Buciumi"

Citeşte mai mult

Privind aprobarea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ’’Reabilitare strazi in localitatea Ciolt”

Citeşte mai mult

Privind aprobarea finantarilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2016 pentru activitati nonprofit de interes general, in domeniul cultural, acordate in baza Legii nr. 350/2005 si a Ghidului solicitantilor

Citeşte mai mult

Privind atribuirea in folosinta gratuita, Bisericii Greco Catolice Somcuta Mare, a terenului in suprafata de 500 mp, situat in Orasul Somcuta Mare, teren inscris in CF nr. 51444 Somcuta Mare, nr. cad. 51919

Citeşte mai mult