Comunicare rezultat final

Comunicare rezultat final

Earaches, HIV infection, lung conditions, severe diarrhea, urinary problems, water retention, and other conditions. purchase clonazepam no prescription Often times the antidepressant therapy and the cognitive behavior treatment are combined with physical therapy exercises and rehabilitation in what’s called a chronic pain program. Our chronic pain program here, the CoPE program
Tel. 0262/28.00.55, Fax 0262/28.10.80                                                                                 JUDEŢUL MARAMUREŞ
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.                                                                         ORASUL SOMCUTA MARE
www.somcutamare.ro                                                                                                            Nr. 6212/17.06.2015

Comunicare rezultat final

Centralizator nominal

 

 

has been very effective in helping patients overcome chronic pain and depression and helped patients become much more functional and get off pain medications. Professor Healy’s editorial says it is important to raise questions about the drugs., Earaches, HIV infection, lung conditions, severe diarrhea, urinary problems, water retention, and other conditions. Herbal remedies and supplements for weight loss purchase diazepam at discounted price Earaches
La concursul de recrutare pentru functia contractuala de executie, vacanta de Inginer Cadastru, grad II cu atributii in cadrul Serviciului Urbanism, Cadastru si Agricultura al Primariei Orasului Somcuta Mare desfasurat in perioada 17.06.2015-19.06.2015

 

 

HIV infection, lung conditions, severe diarrhea, urinary problems, water retention, and other conditions.
În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (3) din HG nr. 286/2011 -Hotarare pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare , comisia de concurs anunţă rezultatele finale:

Nr. crt. Funcţia contractual vacanta Candidat Punctaj probă scrisă Punctaj interviu Punctaj  final Rezultat final
1. Inginer Cadastru, grad II Ciorba Emanuil    Gheorghe 93 96 189 Admis

 

Afişat astăzi, 17.06.2015 la ora 16,00, la sediul sip e site-ul  Primariei Orasului Somcuta Mare.

SECRETAR

COZMUTA RALUCA