Seminar

Seminar informare si consultare factori interesati PENTRU STRATEGIA DE DEZVOLTARE

INVITAŢIE

Scientists tracked their drug use and cognitive function over the next two decades. The higher the dose of anticholinergic drugs and the longer such medications were taken, the greater the risk of dementia. In this study the most common anticholinergic drugs were antihistamines found in over-the-counter allergy drugs and nighttime pain relievers
Referitor la: Seminar informare și consultare factori interesați realizat în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților administrației publice locale ale orașelor din România"

Stimată Doamnă / Stimate Domn,

antidepressants that are also prescribed for nerve pain and medications prescribed to treat incontinence or symptoms of overactive bladder. The authors conclude: Metabolife is part of Twinlab Corporation, which owns a number of health and wellness brands to address a variety of consumer health needs. Please visit Twinlab.com. for more information about Twinlab
Avem plăcerea de a vă invita la primul Seminar de Informare şi Consultare realizat în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților administrației publice locale ale orașelor din România", proiect desfăşurat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în parteneriat cu Asociaţia Oraşelor din Romînia şi Asociaţia Secretarilor de Oraşe din Romînia.

Nature's Herbs and Alvita Teas. buy cheap generic ativan drug Metabolife is part of Twinlab Corporation, which owns a number of health and wellness brands to address a variety of consumer health needs. Please visit Twinlab.com. for more information about Twinlab
Proiectul „Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților administrației publice locale ale orașelor din România" este cofinanţat prin Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, cod SMIS 27520 şi are o durată de 21 luni (26.02.2014 – 26.11.2015).

Nature's Herbs and Alvita Teas., How is back pain treated? A group of researchers studying the roots of depression has developed a test to measure analytical thinking and rumination that are hallmarks of the condition
Obiectivul general al proiectului îl constituie întărirea capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, iar scopul proiectului constă în dezvoltarea capacităţii de planificare strategică la nivelul oraşelor din România.

leading them closer to the idea that depression may actually be an adaptation meant to help people cope with complex problems such as chronic illnesses or marriage breakups. purchase generic valium dosage His connection to the subject of sleeping pills comes as a result of research that was conducted on the perceived adverse effects of sleeping pills on blood pressure and the fact that he prescribes sleeping pills to his patients. •Benefit fruit (Mangosteen): This fruit has natural weight loss properties. It is also an antioxidant. Loss of interest in favorite activities
În cadrul proiectului au fost selectate 100 de oraşe, printre care şi oraşul nostru, pentru a beneficia de sprijin şi expertiză în vederea elaborării Strategiilor locale de dezvoltare durabilă și a 100 de portofolii de schițe de proiecte.
Până în prezent, 3 persoane din cadrul Primăriei au beneficiat de instruire în domeniile politici publice locale, management financiar, managementul proiectelor. Aceşti trei experţi din cadrul Primăriei vor gestiona la nivelul orașului nostru procesul de elaborare a Strategiei locale de dezvoltare durabilă și a unui portofoliului de schițe de proiecte. Pe parcursul întregii activităţi alături de noi se va afla un expert regional care ne va furniza consultanţă şi sprijin pe toată durata desfăşurării activităţilor.

Procesul de elaborare a Strategiei de dezvoltare durabilă va avea o durată de 6 luni şi este deosebit de complex, necesitând implicarea atât a personalului din cadrul Primăriei, cât mai ales a întregii comunităţi. Activitatea noastră demarează cu acest prim Seminar de Informare şi Consultare, la care vă invităm să participaţi.

Seminarul de Informare şi Consultare va avea loc la sediul Primăriei din Strada Someş nr. 17, în data de 18.05.2015, începând cu ora 10.00.

Cu stimă,

Talpoş Florin Vasile
Primarul Oraşului Şomcuta Mare