MATYUS ISTVAN si ȘERBAN TITIANA-MIHAELA

Astăzi 25 iulie 2018, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului MATYUS ISTVAN în vârstă de 28 de ani, cu domiciliul în Orașul Șomcuta Mare, str. Republicii, bl. 6, ap. 17, jud. Maramureș şi a domnişoarei ȘERBAN TITIANA-MIHAELA vârstă de 21 de ani cu domiciliul în Comuna Valea Chioarului, sat. Fericea, nr. 61, jud. Maramureș.


Căsătoria va avea loc în data de 4 august 2018 la Primăria Oraşului Şomcuta Mare.
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.