CĂRĂUȘ MIHAI-BOGDAN si ONȚIU FLORINA-RALUCA-MARIANA

Astăzi 4 iulie 2018, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului CĂRĂUȘ MIHAI-BOGDAN în vârstă de 24 de ani, cu domiciliul în Municipiul Baia Mare, str. Păltinișului, jud. Maramureș şi a domnişoarei ONȚIU FLORINA-RALUCA-MARIANA vârstă de 22 de ani cu domiciliul în Orașul Șomcuta Mare, sat. Vălenii Șomcutei, jud. Maramureș.


Căsătoria va avea loc în data de 14 iulie 2018 la Primăria Oraşului Şomcuta Mare.
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer stare civilă,
Mureşan Anamaria-Ancuţa