ROMAN DANIEL-MUGUREL si MĂRIEȘ DORUȚA-IOANA

Astăzi 7 iunie 2018, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului ROMAN DANIEL-MUGUREL în vârstă de 38 de ani, cu domiciliul în Orașul Baia Sprie, str. Decebal, jud. Maramureș şi a domnişoarei MĂRIEȘ DORUȚA-IOANA vârstă de 31 de ani cu domiciliul în Orașul Șomcuta Mare, sat. Finteușu Mare, jud. Maramureș.


Căsătoria va avea loc în data de 17 iunie 2018 la Primăria Oraşului Şomcuta Mare.
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer stare civilă,
Mureşan Anamaria-Ancuţa