MATEI VIOREL si ARDELEAN DANIELA-MARIA

Astăzi 23 mai 2018, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului MATEI VIOREL în vârstă de 37 de ani, cu domiciliul în Municipiul București, str. Lt. Gheorghe Saidac, jud. Sector 6 şi a domnişoarei ARDELEAN DANIELA-MARIA vârstă de 31 de ani cu domiciliul în Orașul Șomcuta Mare, str. Republicii, jud. Maramureș.


Căsătoria va avea loc în data de 2 iunie 2018 la Primăria Oraşului Şomcuta Mare.
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer stare civilă,
Mureşan Anamaria-Ancuţa