VARGA VASILE si VARGA GAROFIȚA

Astăzi 14 mai 2018, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului VARGA VASILE în vârstă de 38 de ani, cu domiciliul în Orașul Șomcuta Mare, str. Mireșului, jud. Maramureș şi a domnişoarei VARGA GAROFIȚA vârstă de 35 de ani cu domiciliul în Orașul Șomcuta Mare, str. Mireșului, jud. Maramureș.


Căsătoria va avea loc în data de 24 mai 2018 la Primăria Oraşului Şomcuta Mare.
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer stare civilă,
Mureşan Anamaria-Ancuţa