POCOL ALEXANDRU-VASILE si MERCIU IOANA-ANCUȚA

Astăzi 13 aprilie 2018, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului POCOL ALEXANDRU-VASILE în vârstă de 29 de ani, cu domiciliul în Municipiul Baia Mare, str. Ciprian Porumbescu, jud. Maramureș şi a domnişoarei MERCIU IOANA-ANCUȚA în vârstă de 27 de ani cu domiciliul în Orașul Șomcuta Mare, sat. Vălenii Șomcutei, jud. Maramureș.


Căsătoria va avea loc în data de 21 aprilie 2018 la Primăria Oraşului Şomcuta Mare.
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
DISPENSĂ TERMEN.

Ofiţer stare civilă,
Mureşan Anamaria-Ancuţa