BLAGA AURELIAN-OLIMPIU si TĂMAȘ MARICICA-VIOLETA

Astăzi 5 februarie 2018, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului BLAGA AURELIAN-OLIMPIU în vârstă de 21 de ani, cu domiciliul în Orașul Șomcuta Mare, sat.Finteușu Mare, jud. Maramureș şi a domnişoarei TĂMAȘ MARICICA-VIOLETA în vârstă de 19 de ani cu domiciliul în Orașul Șomcuta Mare, sat. Hovrila, jud. Maramureș.


Căsătoria va avea loc în data de 9 februarie 2018 la Primăria Oraşului Şomcuta Mare.
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
DISPENSĂ TERMEN.

Ofiţer stare civilă,
Mureşan Anamaria-Ancuţa