VARGA VASILE-FLORIN si LĂCĂTUȘ MARGARETA

Astăzi 27 noiembrie 2017, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului VARGA VASILE-FLORIN, în vârstă de 27 de ani, cu domiciliul în Orașul Șomcuta Mare, str. Mireșului, jud. Maramureș şi a domnişoarei LĂCĂTUȘ MARGARETA, în vârstă de 30 de ani cu domiciliul în Orașul Șomcuta Mare, str. Mireșului, jud. Maramureș.


Căsătoria va avea loc în data de 7 decembrie 2017 la Primăria Oraşului Şomcuta Mare.
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer stare civilă,
Mureşan Anamaria-Ancuţa