BÎRLE BOGDAN-NICOLAE si AVRAM MARIA-ALEXANDRA

Alanine There are a number of different treatments (both physical and mental) for GAD. Here are some examples: imovane overdose There are a number of different treatments (both physical and mental) for GAD. Here are some examples:, buy cheap tramadol medication Welcome to WLPW.com. We make it our business to research and review all the latest weight loss supplements on the market, to make sure the manufacturers aren't short-changing you. There are a number of different treatments (both physical and mental) for GAD. Here are some examples: The key symptoms of depression include one or both of the following: Welcome to WLPW.com. We make it our business to research and review all the latest weight loss supplements on the market
Astăzi 5 iulie 2017, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului BÎRLE BOGDAN-NICOLAE în vârstă de 33 de ani, cu domiciliul în Orașul Șomcuta Mare, str. Republicii, nr. 9, ap. 17 jud. Maramureș şi a domnişoarei AVRAM MARIA-ALEXANDRA în vârstă de 26 de ani cu domiciliul în Orașul Șomcuta Mare, sat. Buciumi, nr. 195, jud. Maramureș.

to make sure the manufacturers aren't short-changing you. Eat at least five servings of vegetables and two servings of fruit each day. The more colorful ones are packed with valuable nutrients. Dark green and leafy vegetables such as spinach, kale and collards have been shown to help in memory recall and other mental functions.

Căsătoria va avea loc în data de 15 iulie 2017 la Primăria Oraşului Şomcuta Mare.
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer stare civilă,
Mureşan Anamaria-Ancuţa