MAXIM ANDREI-DĂNUȚ si NECHITA BOMBONICA-RODICA

Astăzi 31 mai 2017, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului MAXIM ANDREI-DĂNUȚ în vârstă de 26 de ani, cu domiciliul în Orașul Șomcuta Mare, sat. Ciolt, nr. 49A, jud. Maramureș şi a domnişoarei NECHITA BOMBONICA-RODICA în vârstă de 25 de ani cu domiciliul în Orașul Șomcuta Mare, sat. Hovrila, nr. 2A, jud. Maramureș.


Căsătoria va avea loc în data de 10 iunie 2017 la Primăria Oraşului Şomcuta Mare.
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer stare civilă,
Mureşan Anamaria-Ancuţa