HAN ANDREI-DAN si MARINESCU CARMEN-ALINA

Astăzi 31 mai 2017, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului HAN ANDREI-DAN în vârstă de 27 de ani, cu domiciliul în Comuna Ardusat, sat. Arieșu de Cîmp, nr. 33, jud. Maramureș şi a domnişoarei MARINESCU CARMEN-ALINA în vârstă de 28 de ani cu domiciliul în Municipiul Baia Mare, Ale. Dobrogei, nr. 54, ap. 51, jud. Maramureș.


Căsătoria va avea loc în data de 11 iunie 2017 la Primăria Oraşului Şomcuta Mare.
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer stare civilă,
Mureşan Anamaria-Ancuţa