MAR BOGDAN-IONUȚ si CĂRĂBAN LAVINIA-TANIA

Astăzi 16 februarie 2017, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului MAR BOGDAN-IONUȚ în vârstă de 25 de ani, cu domiciliul în Orașul Șomcuta Mare, sat. Vălenii Șomcutei, nr. 59A, jud. Maramureș şi a domnişoarei CĂRĂBAN LAVINIA-TANIA în vârstă de 20 de ani cu domiciliul în Orașul Șomcuta Mare, sat. Vălenii Șomcutei, nr. 59A, jud. Maramureș.


Căsătoria va avea loc în data de 25 februarie 2017 la Primăria Oraşului Şomcuta Mare.
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer stare civilă,
Mureşan Anamaria-Ancuţa