LANTOȘ SIMION-PALISICA si CSUKUR MARIA-MARIȚA

Astăzi 21 februarie 2017, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului LANTOȘ SIMION-PALISICA în vârstă de 22 de ani, cu domiciliul în Orașul Șomcuta Mare, str. Mireșului, nr. 68A, jud. Maramureș şi a domnişoarei CSUKUR MARIA-MARIȚA în vârstă de 22 de ani cu domiciliul în Comuna Coltău sat. Coltău, nr. 326, jud. Maramureș.


Căsătoria va avea loc în data de 3 martie 2017 la Primăria Oraşului Şomcuta Mare.
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer stare civilă,
Mureşan Anamaria-Ancuţa