ZAH LAURENȚIU-ADRIAN si HĂGAN IOANA-LILIANA

Astăzi 9 octombrie 2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului ZAH LAURENȚIU-ADRIAN în vârstă de 25 de ani, cu domiciliul în Com. Remetea Chioarului, sat. Berchez, nr. 58A, jud. Maramureș şi a domnișoarei HĂGAN IOANA-LILIANA în vârstă de 21 de ani cu domiciliul în Orș. Șomcuta Mare, sat. Vălenii Șomcutei, nr. 188, jud. Maramureș.


Căsătoria va avea loc în data de 19 octombrie 2019 la Primăria Oraşului Şomcuta Mare.
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.


Ofiţer stare civilă,
Temian Anamaria-Ancuţa