COROIAN CRISTIAN si ȘCLEAM ROXANA-MIRELA

Astăzi 28 august 2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului COROIAN CRISTIAN în vârstă de 33 de ani, cu domiciliul în Com. Mireșu Mare, sat. Remeți pe Someș, nr. 47, jud. Maramureș şi a domnișoarei ȘCLEAM ROXANA-MIRELA în vârstă de 25 de ani cu domiciliul în Orș. Șomcuta Mare, sat. Ciolt, nr. 136A, jud. Maramureș.


Căsătoria va avea loc în data de 7 septembrie 2019 la Primăria Oraşului Şomcuta Mare.
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.


Ofiţer stare civilă,
Temian Anamaria-Ancuţa