POCOL ANDREI-MIHAI si BARBU ANAMAIA-IOANA

Astăzi 8 august 2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului POCOL ANDREI-MIHAI în vârstă de 29 de ani, cu domiciliul în Com. Rus, sat. Rus, nr. 7, jud. Sălaj şi a domnișoarei BARBU ANAMAIA-IOANA în vârstă de 25 de ani cu domiciliul în Orș. Șomcuta Mare, sat. Finteușu Mare, nr. 97A, jud. Maramureș.


Căsătoria va avea loc în data de 17 august 2019 la Primăria Oraşului Şomcuta Mare.
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.


Ofiţer stare civilă,
Temian Anamaria-Ancuţa