POP DAN si ACHIM CECILIA-NICOLETA

Astăzi 5 august 2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului POP DAN în vârstă de 25 de ani, cu domiciliul în Orș. Șomcuta Mare, sat. Buteasa, nr. 87, jud. Maramureș şi a domnișoarei ACHIM CECILIA-NICOLETA în vârstă de 24 de ani cu domiciliul în Orș. Șomcuta Mare, sat. Buteasa, nr. 87, jud. Maramureș.


Căsătoria va avea loc în data de 16 august 2019 la Primăria Oraşului Şomcuta Mare.
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.