HADĂR CRISTIAN-OCTAVIAN si BUDA SORINA-MARIA

Astăzi 31 iulie 2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului HADĂR CRISTIAN-OCTAVIAN în vârstă de 25 de ani, cu domiciliul în Mun. Sibiu, str. Zidului, nr. 10, jud. Maramureș şi a domnișoarei  BUDA SORINA-MARIA în vârstă de 24 de ani cu domiciliul în Orș. Șomcuta Mare, str. Mihail Sadoveanu, nr. 3A, jud. Maramureș.

Căsătoria va avea loc în data de 10 august 2019 la Primăria Oraşului Şomcuta Mare.

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Ofiţer stare civilă,
Temian Anamaria-Ancuţa