ILIE FLORIN-GHEORGHE si RUSU MARIA-ELENA

Astăzi 29 iulie 2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului ILIE FLORIN-GHEORGHE în vârstă de 31 de ani, cu domiciliul în Orș. Șomcuta Mare, sat. Finteușu Mare, nr. 113A, jud. Maramureș şi a domnișoarei RUSU MARIA-ELENA în vârstă de 22 de ani cu domiciliul în Orș. Ocna Mureș, str. Teiului, nr. 13, jud. Alba Iulia.


Căsătoria va avea loc în data de 8 august 2019 la Primăria Oraşului Şomcuta Mare.
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.


Ofiţer stare civilă,
Temian Anamaria-Ancuţa