AGOSTON IONEL-FLAVIU si CORJUC IRINA-ANDREEA

Astăzi 16 iulie 2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului AGOSTON IONEL-FLAVIU în vârstă de 28 de ani, cu domiciliul în Com. Remetea Chioarului, sat. Berchezoaia, nr. 21, jud. Maramureș şi a domnișoarei CORJUC IRINA-ANDREEA în vârstă de 24 de ani cu domiciliul în Orș. Șomcuta Mare, str. Cornului, nr. 54A, jud. Maramureș.


Căsătoria va avea loc în data de 27 iulie 2019 la Primăria Oraşului Şomcuta Mare.
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.


Ofiţer stare civilă,
Temian Anamaria-Ancuţa