STOICAN IORDAN-ALEXANDRU si ACHIM ANDRA-MARIA-IULIA

Astăzi 11 iulie 2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului STOICAN IORDAN-ALEXANDRU în vârstă de 27 de ani, cu domiciliul în Orș. Șomcuta Mare, sat. Buciumi, nr. 241, jud. Maramureș şi a domnișoarei ACHIM ANDRA-MARIA-IULIA în vârstă de 23 de ani cu domiciliul în Mun. Baia Mare, bld. Republicii, nr. 32, ap. 36, jud. Maramureș.
Căsătoria va avea loc în data de 21 iulie 2019 la Primăria Oraşului Şomcuta Mare.


În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.