POP IOAN-NICOLAE si PĂDUREANU MARIA-NICOLETA

Astăzi 3 iulie 2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului POP IOAN-NICOLAE în vârstă de 27 de ani, cu domiciliul în Orș. Șomcuta Mare, sat. Buteasa, nr. 111A, jud. Maramureș şi a domnișoarei PĂDUREANU MARIA-NICOLETA în vârstă de 22 de ani cu domiciliul în Orș. Vișeu de Sus, str. Poieniței, nr. 5, jud. Maramureș.


Căsătoria va avea loc în data de 13 iulie 2019 la Primăria Oraşului Şomcuta Mare.
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.